Företaget erbjuder inredningsplanering och inredningskonsultation till privatpersoner och företag inom byggbranschen, såväl vid nybygge som för renoveringsobjekt. Tjänsterna erbjuds i hela Egentliga Finland och till andra områden enligt överenskommelse. 

All inredningsplanering börjar med en diskussion tillsammans med kunden där vi går igenom önskemål, behov, drömmar och budget. Ju tydligare bild jag får av kundens vardag desto bättre kan jag planera enligt deras behov. Vid första besöket är det också önskvärt att kunden har några inspirationsbilder från tidningar eller internet för att lättare kunna tydliggöra önskemålen. Första besöket är alltid kostnadsfritt.  Mitt mål är att planera hem som är trivsamma och funktionella. Alla hem är personliga. Hemmet anpassas för de boende så att det fungerar under årets alla tider, dygnet runt. 

En inredningsplan kan innefatta gestaltnings-, färg-, ytmaterial- och textilplanering samt belysningsskiss. Kunden avgör hur omfattande arbetet blir. En omfattande inredningsplan kan t.ex. innehålla bottenplan, ritningar på möbelplacering, väggprojektioner samt 3D-bilder. Omfattande inredningsplaner är typiska vid nybygge eller vid större renoveringsobjekt. Kunden utför planeringen efter egen tidtabell eller om kunden så önskar gör jag offert på t.ex. anskaffning av material.