Renovering av radhuslägenhet

Köksplanering

Köks- och färgplanering, samt omplanering av bottenplan

Utgångsläget